دوره‌ی EPM چیست؟

|
چرایی، محورهای اصلی و نقاط تمایز

معرفی دوره

راهکاری که کسب‌وکارهای پیشتاز در حوزه‌ی طراحی و تولید محصولات سازمانی در پیش گرفته‌اند، استفاده از تخصص مدیریت محصول سازمانی (Enterprise Product Management) است؛ اما آفرینش این تخصص در کسب‌و‌کارهایی با مشتریان سازمانی، به مراتب پیچیده‌تر از کسب‌وکارهایی با مشتریان خرد است.

بخشی از این پیچیدگی‌ها به این دلایل هستند:

 • عمیق بودن و تعدد فناوری‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد استفاده در محصولات سازمانی
 • نیاز به تخصص زمینه‌ای (domain expertise) گسترده در صنعت هدف (صنعت مالی-بانکی، نفتی، مخابرات و …)
 • اندازه‌ی بزرگ محصولات سازمانی از دید تعداد قابلیت‌ها (features) و چرخه‌ی حیات کند و طولانی آن‌ها
 • نبود امکان بازخوردگیری آماری از مشتریان و هزینه‌های بالای آزمون و خطا در سمت مشتری
 • پرهزینه و پرریسک بودن تصمیمات با توجه به محدود بودن شمار مشتریان و وجود تعهدات سنگین قراردادی
 • وجود ذی‌نفعان گوناگون درون‌سازمانی (به ازای تخصص‌های گوناگون به کار گرفته شده در محصول) و برون‌سازمانی (سطوح مختلف مدیران در سمت مشتری)
 • متفاوت بودن مشتری (مدیرانی که محصول را می‌خرند) با کاربر (کارشناسانی که از محصول استفاده می‌کنند) در محصولات سازمانی

بنابراین دستیابی به مدیران محصولی که بتوانند همه‌ی چالش‌های بالا را مدیریت کنند و در پایان در میان این پیچیدگی‌ها، یک محصول تجاری موفق و هم‌سو با نیازهای واقعی مشتریان بیافرینند، کار ساده‌ای نیست. از این رو تلاش کردیم تا با تکیه بر تجربه‌ی ۳ ساله‌ سحاب در این حوزه، در قالب یک دوره‌ فشرده و با تمرکز بر ابعاد بازرگانی مدیریت محصول سازمانی، کسب‌وکارها را در این زمینه توانمند ساخته و به افراد کمک کنیم تا بزرگ بیندیشند و بزرگ‌تر بیافرینند.

موضوعات و محورهای اصلی دوره

به منظور طراحی محتوای دوره، از متخصصین حوزه‌های مرتبط با محصول و نیز افراد باتجربه در فضای آموزش کمک گرفته شده است. دوره به صورت ۳ ماهه (بیش از ۷۰ ساعت آموزش) و با تمرکز بر ابعاد تجاری مدیریت محصول سازمانی طراحی شده است. از این رو مباحثی اعم از طراحی محصول (product design) و مهارت‌های نرم (soft skills) به عنوان اولویت دوم در نظر گرفته شده‌اند. همچنین به علت وجود دوره‌های قوی در مباحث فنی (technical) در کشور و متعدد بودن این مباحث، هیچ اشاره‌ای به این مباحث در دوره نخواهد شد.

عمده مباحث ارائه شده در دوره به شرح زیر است:

 • Introduction to PM & Design Mindset
 • Market Intelligence
 • Understanding Your Enterprise Customers
 • Journey Map
 • Designing Enterprise Products with Data
 • The Magic of Making MVPs & Development Process
 • Business Mindset
 • Learning from Others (Product Market Fit)
 • Product Strategy
 • Enterprise Product Roadmaps
 • Metrics & Measurement
 • Enterprise Marketing Mindset
 • Enterprise Pricing
 • Finance and Cash Flow Management
 • Go-to-Market
 • Product Life Cycle Management
 • Product Quality Management
 • Marketing Relationships & Communications
 • Communication Skills
 • Emotional Intelligence Skills
 • Leadership Fundamentals
 • Collaboration Skills
 • Stakeholder management