سرفصل‌ها

|
مباحثی که در این دوره می‌آموزید

جلسه‌ی اول: مقدمه‌ای بر مدیریت محصول و فرایند طراحی

مقدمه‌ای بر نقش‌ها و مسئولیت‌های مرتبط با محصول و مدیریت محصول

ساختار تیم‌های محصول

همکاری با تیم‌های مهندسی و طراحی

مهارت‌های بهره‌وری: تکنیک‌ها

طرز فکر طراحی در مدیریت محصول

تفاوت کلی مدیریت محصول B2B و B2C

طراحی محصول در یک نگاه

جلسه‌ی دوم: هنر پیش‌بینی

روش‌های پیش‌بینی

مهارت‌های تفکر: تفکر استراتژیک، مدل‌های تفکر

ذهنیت و تفکر استراتژیک برای مدیریت محصول

جلسه‌ی سوم: مبانی بازاریابی، تحلیل داده‌های بازاریابی

بخش‌بندی، هدف‌گذاری، جایگاه‌سازی

روش‌های تحقیق و آنالیتیکس

مهارت‌های تفکر: تفکر انتقادی

هر آن‌چه مدیر محصول باید از بازار و استراتژی ‌های بازاریابی بداند

جلسه‌ی چهارم: شناختن مشتریان شما

تحقیقات کاربر – کاربران B2B

پرسوناهای B2B و نقشه‌ی همدلی

مهارت‌های هوش هیجانی: آگاهی اجتماعی، همدلی

مهارت‌های ارتباطی: مبانی

مبانی طراحی محصول B2B

مهارت‌های ارتباطی عمیق مدیر محصول

جلسه‌ی پنجم: نقشه‌ی مسیر کاربر

ایجاد نقشه‌ی مسیر کاربری

مهارت‌های همکاری: کار تیمی

مهارت‌های همکاری: تیم‌سازی

قیف‌های بازاریابی و چرخه‌ها‌‌ی عمر

شناخت مسیر مشتری، پرسوناها و نقاط تماس برای طراحی سرویس

جلسه‌ی ششم: مدیریت محصول داده‌بلد (آگاه به داده)

محصول در مقابل پروژه در مقابل خدمت

طراحی محصول‌های سازمانی

تحلیل داده و طراحی محصول

راهبری داده‌محور محصول با کمک عملیات و آنالیتیکس محصول

جلسه‌ی هفتم: جادوی کمینه محصول پذیرفتنی، و فرایند توسعه

اکتشاف محصول و اعتبارسنجی

تناسب مسئله و راه‌حل

نمونه‌‌ی‌ اولیه و اعتبارسنجی ایده‌ها

تناسب محصول و بازار

تحویل محصول

مسیر ظهور پروتوتایپ و محصول اولیه از مستندات و برنامه‌ی طراحی

جلسه‌ی هشتم: ذهنیت کسب‌وکار

تعریف کسب‌وکار و استراتژی

طرح تجاری

چگونه یک مدیر محصول، یک کسب‌وکار را طراحی و برنامه‌ریزی می‌کند.

جلسه‌ی نهم: هم‌نوایی

هم‌نوایی محصول و بازار

نحوه‌ی کسب و به‌کارگیری دانش تخصصی صنعت

چگونه با شناخت بازار و صنعت، محصول در بازار تخصصی خود موفق می‌شود.

جلسه‌ی دهم: استراتژی محصول

توسعه‌ی چابک در مقیاس

استراتژی محصول

چشم‌انداز محصول

آینده‌ی محصول کجاست و چگونه به آن نزدیک می‌شویم؟

جلسه‌ی یازدهم: نقشه‌ی راه

نقشه‌ی راه محصول‌های سازمانی

مالکیت محصول

نقشه‌ی راه محصول، پیوند بین چشم‌انداز، با جزییات توسعه‌ی محصول

جلسه‌ی دوازدهم: سنجه‌ها و اندازه‌گیری

جزییات OKR (ادامه‌ی جلسه‌ی ششم)

اندازه‌گیری موفقیت با KPI‌ها

شاخص‌های بیهوده

مهارت‌های بهره‌وری: سوگیری‌های شناختی

اندازه‌گیری موفقیت محصول با شاخص‌های مرتبط و صحیح

جلسه‌ی سیزدهم: استراتژی های ورود به بازار

مبانی استراتژی بازاریابی

تدوین برنامه بازاریابی

اصول بازاریابی B2B

ورود به بازار

[مهارت های نرم] ارتباط: نوشتن

بازاریابی محصولات سازمان، برای مدیران محصول چگونه است؟

چگونه محصول در زمان مناسب و محل مناسب وارد بازار می‌شود؟

جلسه‌ی چهاردهم: رودررو با رقیبان

استراتژی رقابتی: مزیت رقابتی

تحلیل رقابتی

جایگاه‌سازی برای محصول‌های سازمانی

مهارت‌های پایش رقبا و بازار برای غلبه‌ی مدیران محصول بر رقبا

جلسه‌ی پانزدهم: قیمت‌گذاری

شیوه‌‌های قیمت‌گذاری سازمانی

قیمت‌گذاری درست، بر اساس داده‌های بازار و رقبا، نیمی از استراتژی محصول موفق

جلسه‌ی شانزدهم: مالی

مبانی مدیریت مالی محصول

مدیریت گردش نقدینگی محصول

مدیر محصول، و مسئولیت سود و زیان و نقدینگی محصول

جلسه‌ی هفدهم: هک رشد

مفاهیم بنیادین در هک رشد

ساختار و روندهای کاری در تیم‌های هک رشد

تحلیل داده‌ها برای هک رشد

طراحی و اندازه‌گیری آزمایش‌ها در هک رشد

روشی مقیاس‌پذیر و قابل‌تکرار برای رشد، بر اساس محصول و با کمک داده‌ها

جلسه‌ی هجدهم: مدیریت چرخه‌ی عمر محصول

مدیریت انتظارات مشتری و تأمین‌کنندگان

چرخه‌ی عمر محصول و مدیریت سبد

مدیریت کیفیت محصول

تصمیم‌گیری استراتژیک بر مبنای چرخه‌ی حیات محصول

جلسه‌ی نوزدهم: ارتباطات بازاریابی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

مدیریت ارتباط مشتری

مهارت‌های نرم و ارتباطی: مذاکره، ارائه‌ی ایده‌ها، مهارت‌های سخنرانی

مدیر محصول چگونه در بازاریابی و فروش محصول نقش محوری دارد؟

جلسه‌ی بیستم: مبانی رهبری

رهبری

مهارت‌های همکاری: رهبری بدون قدرت رسمی، مدیریت مکالمات مشکل، مدیریت ذی‌نفعان، رهبری

راهبری محصول در دنیای با عدم قطعیت و در ارتباط با هزاران ذی‌نفع بدون اختیار کامل