چالش‌های تعارض منافع مدیران در توسعه محصول

 
آنچه که در کتاب‌ها، چارچوب‌ها و استانداردهای توسعه محصول ارائه می‌شود، سهلِ ممتنع است. در فرآیند توسعه محصول تعارض منافعی وجود دارد که بسته به سازمان، شرکت و نقش مدیران ارشد راهکارهای متفاوتی دارد.
من در این ارائه از تجربه خودم درباره این تعارض جدی، چالش‌های آن و نحوه مواجهه با آن صحبت می‌کنم.
ثبت نام رایگان
انتخاب جلسه

ارائه دهنده

رضا چوپانی

مدیر محصول شرکت سفیر آبی آرام

چهارشنبه 10 آذر

ساعت ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰

بیشتر بدانید …

  • جلسات SIG، جلسات غیر رسمی است که خارج از برنامه آموزشی مدون دوره برگزار خواهد شد.
  • هدف از برگزاری این جلسات یادگیری بیشتر از تجربیات سایر شرکت کنندگان در دوره، امکان همفکری و بهره برداری حداکثری از ظرفیت یادگیریِ اجتماعی ایجاد شده در دوره EPM1400 است.